Liên hệ với chúng tôi

Enter

Bắt buộc nhập dấu *
Tên công ty *

Tên *

E-mail *

Điện thoại/di động

Địa chỉ

Yêu cầu *
Địa điểm *
Hướng dẫn *

*Về việc sử dụng thông tin cá nhân

  • Về thông tin cá nhân nhận được, Telehouse chúng tôi chỉ sử dụng với mục đích xử lí hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng.Tùy vào nội dung yêu cầu cụ thể, nhân viên kinh doanh Telehouse có thể liên lạc trực tiếp đến khách hàng.

Chú ý liên quan đến chính sách riêng tư